Regler och förordningar under Uppsala Survival Run

1 Delgivning av information

Deltagarna bör informeras om de för dem gällande förordningarna innan starten av loppet. Förordningarna bör göras tillgängliga för alla deltagare av organisatören.

2 Ansvar

Deltagandet i ett survivallopp är på egen risk. Varken organisatören, funktionärerna eller styrelsemedlemmar kan på något sätt hållas ansvariga för skador på person, egendom eller förlust av egendom.

3 Trafikregler

Under alla situationer förblir det deltagarens eget ansvar att följa trafikregler. Trafiken på offentliga väger har företräde.

4 Armband

Alla deltagare i loppet måste starta med ett armband erhållet från tävlingsledningen. Armbandet lämnas in till funktionär vid ett missat hinder. Deltagare får försöka hur många gånger som helst på ett hinder men om en väljer att springa vidare utan att korrekt avklarat hindret kommer funktionär anteckna deltagarens startnummer samt klippa armbandet. Varje missat hinder lägger till 2 timmar extra till sluttiden. Deltagarna är skyldiga att bära armbandet väl synligt under hela loppet.

5 Tävlingsväst

Alla deltagare måste under hela loppet bära den tilldelade officiella tävlingströjan med startnumret väl synligt (OBS, årets väst kommer att vara orange). Eventuella långärmade tröjor eller kompressionskläder bärs under den officiella tävlingströjan. 

avsparrningsband

6 Avvika från sträckan

Tävlingssträckan är markerad med avspärrningsband. 

combi-monkeyclimb-catcrawl-asvparrad

7 Avmarkerade delar av hinder

Vissa delar av hinder kommer att vara avmarkerade med avspärrningsband. Dessa delar får inte nyttjas för att genomföra hindret. Att nyttja avmarkerade delar av hinder räknas som misslyckat försök och deltagaren får starta om från början på hindret.

8 Strafftid/diskvalificering

Deltagarna måste klara hela sträckan utan fysisk hjälp från utomstående (verbala instruktioner är tillåtna och är också ett av funktionärernas syften). Deltagare får försöka att klara ett hinder så många gånger en vill men om en väljer att springa vidare utan att korrekt avklarat hindret kommer funktionär anteckna deltagarens startnummer samt klippa armbandet och strafftid på 2 timmar läggs till på sluttiden. Alla misslyckade hinder lägger till två timmar var (exempel: om du misslyckas genomför tre stycken hinder får du strafftidstillägg om 6 timmar). Att acceptera fysisk hjälp från utomstående eller medtävlande leder till diskvalificering. 

9 Starta vid sen ankomst

Deltagare får, om möjligt, starta vid sen ankomst men kommer inte tidskompenseras för det.

10 Tidskompensation

Alla hinder är i allmänhet byggda så att flera deltagare kan ta hindret parallellt. Om ett hinder trots det skulle vara helt upptaget får man ingen tidskompensation.

11 Instruktioner från funktionärer

Instruktioner från funktionärer, igenkännbara på sina varselvästar, måste alltid följas. 

12 Förhindrande av andra deltagare

Att medvetet hindra andra deltagare är inte tillåtet och leder till diskvalificering som straff.

13 Uppmärksamma om skador/olyckor

En deltagare är förpliktad att uppmärksamma om skador/olyckor till närmaste funktionär.

14 Tillfoga skador

Det är förbjudet att tillfoga skador på hinder och andra personers egendomar. Detta leder till diskvalificering som följd.

no-spikes-please

15 Skor

Under loppet är det förbjudet att springa med skor utrustade med metallspikes eller motsvarande vassa dubbar. Ifall det inte tas hänsyn till detta blir man diskvalificerad. Detta refererar till skor som, på alla möjliga sätt, kan tillfoga andra deltagare skada eller/och leda till materiella skador. Den slutgiltiga bedömningen av detta ligger hos tävlingsorganisatören. Vid osäkerhet kontakta tävlingsorganisationen innan loppet.

16 Bärande av viktväst/ryggsäck eller motsvarande

Deltagarna får inte bära med sig/på sig vikter eller otympliga föremål så som viktväst/ryggsäck eller motsvarande som kan orsaka fara eller skada på deltagare eller banan. Den slutgiltiga bedömningen av detta ligger hos tävlingsorganisatören. Vid osäkerhet kontakta tävlingsorganisationen innan loppet för förtydligande.

17 Dopning

Det är förbjudet att använda dopingklassade substanser. Detta leder till diskvalificering. 

Hyfs och etikett vid eventuell köbildning på hinder

Det finns en enkel “survival-etikett” och det är att snabbare löpare har företräde i hinder. Detta kräver ett viss mått av fingertoppskänsla hos alla deltagare och följande bör anammas för att alla ska ha så kul som möjligt och undvika köbildning:

  • Om du närmar dig ett hinder med löpare bakom dig och känner dig osäker på hur hindret ska genomföras eller om du faktiskt har energi att klara det snabbt så släpp förbi de snabbare löpare du har bakom dig.
  • Om du befinner dig mitt i ett hinder och en snabbare löpare klättrar ikapp dig så tillhör det survivalhyfs att om möjligt släppa förbi. Detta händer vanligen på lite större kombi-hinder och då är det också ganska enkelt att exempelvis sätta sig på en stock mellan två sektioner och vila sina händer medan man släpper förbi någon som är snabbare bakom.