Information med anledning av Coronaviruset

Uppsala Survival följer myndigheternas rekommendationer och vi är uppmärksamma på nya beslut som påverkar möjligheterna att bedriva verksamhet. 

 Vi tränar i grupper om max åtta personer på de två hinderbanorna och tillåter därmed max 16 personer samtidigt på hela träningsanläggningen. Föranmälan via föreningens facebookgrupp är obligatorisk.

Vi anpassar träningen för att minimera risken för smittspridning genom följande särskilda förhållningsregler:

 • Kom inte till banan om du har luftvägssymtom eller feber. Kom heller inte till banan om någon i ditt hushåll testat positivt för sars-cov2 och du befinner dig i karantän (enligt rekommendation av smittskyddsläkare).
 • Vi avstår från parövningar.
 • Vi avstår från att spotta i händerna för bättre grepp.
 • Instruktören har rätt att neka medlemmar att träna om de uppfattar att personen är sjuk eller har förkylningssymptom.
 • Håll minst 2 m avstånd till alla på banan (undvik köer, samlingar vid tavlor/scheman etc)
 • Vi har vatten, handtvål och handsprit tillgänglig på banan. Tvätta och sprita händerna före det att du börjar klättra, och innan du tar på saker som används på banan (pennor, atlasbollar etc). Sprita/tvätta händerna efter träning. (Rekommenderad tid för att tvätta händerna: 20-30 sek).
 • Undvik att ta dig i ansiktet under träning.
 • Håll koll på din vattenflaska, dela inte vattenflaska med andra.
 • Endast 1 person per hinder åt gången. Välj ett annat hinder, vänta eller spring ett varv på banan om ditt hinder är upptaget.
 • Endast 1 person åt gången i containern.
 • Uppvärmningen delas upp i grupper om max 8 personer, spring med 2 m avstånd.
 • Det är extra viktigt att vi fyller i närvarolistan, om det blir aktuellt med smittspårning. Instruktören prickar av deltagare.
 • Meddela ansvarig instruktör om du går hem från träningen pga att du utvecklat symtom under ett pass.
 • Meddela en styrelsemedlem om du testat positivt för sar-cov2 och nyligen vistats på banan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Om läget förändras så uppdateras den här sidan. Större ändringar som kan påverkar möjligheten att genomföra träning överhuvudtaget läggs direkt även ut i medlemsgruppen på Facebook.