Kallelse till årsmöte 2017

Samtliga medlemmar i KFUM Uppsala Survival IF kallas härmed till årsmöte den 8 mars klockan 19.00. För detaljer om årsmötet samt dagordning, se fullständig information genom att läsa dokumentet: Kallelse till årsmöte 2017.